You need to upgrade your Flash Player

Конференція у Білоцерківському коледжі

Завдання конференції полягає у популяризації чинників прискорення структурних реформ в економіці України, удосконалення ринкових механізмів регулювання економіки і зміцнення міжнародних економічних позицій України у контексті Європейської інтеграції.

Учасники та хід конференції: студенти І-ІV курсів молодших спеціалістів всіх спеціальностей та бакалаврів.

Студенти працювали у трьох секціях:

Секція 1. Удосконалення обліку і контролю в галузях національної економіки. Організація і  технологія аудиторської діяльності.
Секція 2. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів

з/п

Прізвище,

 ім’я, по-батькові

учасника

Курс

Група

Тема наукової

роботи

1

Атаманенко Анастасія Дамірівна

IV

172

Автоматизація аудиту

2

Дубровін Євгеній

Юрійович

IV

172

Сучасна банківська система

3

Дубровін Євгеній

Юрійович

IV

172

Система оподаткування підприємств

4

Жукова Світлана

Сергіївна

ІІІ

174

Безробіття в Україні: система заходів його регулювання

5

Жукова Світлана

Сергіївна

ІІІ

174

Побудова ефективної системи

організації обліку і аналізу праці та її оплати

6

Максимчук Наталія

Михайлівна

IV

172

Керівництво і лідерство

в менеджменті

7

Мартич Крістіна

Михайлівна

ІІ

181

Вступ України до Євросоюзу: актуальність, проблеми та перспективи

8

Степанкевич Тетяна Олегівна

І

186

Міграція в Україні: проблеми та

сучасний стан

9

Шкредова Валерія

Іванівна

ІІ

181

Особливості недержавного

страхування в Україні

10

Яцкевич Анна

Миколаївна

ІІІ

174

Перспективи розрахунків електронними грошима в Україні

Секція 3. Соціокультурні та гуманітарні аспекти розбудови української держави та їх вплив на стан соціально-економічного розвитку та політичної стабільності.

з/п

Прізвище,

 ім’я, по-батькові

учасника

Курс

Група

Тема наукової

роботи

1

Бедіна Аліна Анатоліївна

I

187

Гендерне виховання студентської та учнівської молоді

2

Бодрик Тетяна

Анатоліївна

I

186

Безробіття серед молоді України: шляхи вирішення проблеми

3

Гордієнко Юлія Леонідівна

I

186

Проблеми вживання алкоголю серед молоді

4

Корнелюк Ірина

Дмитрівна

ІІ

180

Проблеми працевлаштування молоді в сучасній Україні

5

Мартова Ірина

Віталіївна

ІІ

180

Вплив вольового фактора на процес соціалізації молоді

6

Нетреба Анастасія Олександрівна

I

186

Туберкульоз – соціальна хвороба

7

Сидоренко Ганна Іванівна

І

186

Соціальні та психологічні проблеми сучасних сімей

8

Шуляковська Анастасія Андріївна

ІІ

180

Вплив ціннісних орієнтацій на

формування сучасної молоді


Переможці (І місце)

Гордієнко Юлія студентка I курсу 186 гр. ОКР «Бакалавр» спеціальність «Облік і аудит». Тема доповіді «Проблеми вживання алкоголю серед молоді». Мета доповіді полягає у аналізі проблем вживання алкоголю серед молоді, розкриваються заходи психологічної профілактики та пропонується система мір щодо подолання цього явища.

Дубровін Євгеній студент IV курсу 172 гр. ОКР «Бакалавр» спеціальність «Облік і аудит». Тема доповіді «Аспекти банківської діяльності». Доповідь розкриває сутність кредитних операцій комерційних банків, кредитних спілок, аналізує позитивні і негативні сторони банківського кредитування в Україні, з’ясовує чим викликано збільшення кількості кредитних спілок в Україні.

Максимчук Наталія студентка IV курсу 172 гр. ОКР «Бакалавр» спеціальність «Облік і аудит». Тема доповіді «Керівництво і лідерство в менеджменті». Проаналізовано особливості та характерні риси управління в менеджменті, особливо в кризовій ситуації. Узагальнюються численні дослідження стилів керівництва, робиться висновок щодо ефективного управління у мовах нестабільної соціально-політичної та економічної кризи.

Адміністрація навчального закладу делегує переможців конференції для участі у XIІ студентській міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація», яка відбудеться в Академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) у березні 2014 року.

DSC 0723

Учасники конференції (1-2 секції)


DSC1

Учасники конференції (3 секція)


DSC 0652

Засідання конференції


DSC 0708

 Доповідь студентки І курсу 186 гр. Гордієнко Юлії
(переможниця у 3 секції)


DSC2

Доповідь студента IV курсу 172 гр. Дубровіна Євгенія

 

DSC 0726

Доповідь студентки ІІІ курсу 174 гр. Яцкевич Анни


DSC 0658

Доповідь студентки І курсу 187 гр. Бедіної Аліни


DSC 0785

 Доповідь студентки ІІ курсу 181 гр. Мартич Крістіни


DSC 0697

                 Доповідь студентки IV курсу 172 гр.
          Атаманенко Анастасії


DSC 0804

Дубровін Євгеній та Максимчук Наталія
 (переможці у 1-2 секціях)


DSC 0772

Бажаємо успіхів!!!