You need to upgrade your Flash Player
Ласкаво просимо, Гість
Логін: Пароль: Запам’ятати мене

Загальна інформація
(1 чол.) (1) гість
Форум факультету "Фінанси"
 • Сторінка:
 • 1

ТЕМА: Загальна інформація

Загальна інформація 23/02/2012 18:45 #3

 • admin
 • Поза сайтом
 • Администрация форума
 • Постів: 22
 • Репутація: 0
Фінансовий факультет готує фахівців-фінансистів за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра, а також має аспірантуру:

  БАКАЛАВРСЬКА – професійного напряму “Економіка і підприємництво” за спеціальністю “Фінанси і кредит” СПЕЦІАЛІСТА – спеціальність “Фінанси” МАГІСТРА – спеціальність “Фінанси” АСПІРАНТУРА – спеціальність “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”


На факультеті навчається біля 700 студентів денної форми.
Навчальні плани підготовки студентів охоплюють фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни, вивчення яких дає змогу підготувати всебічно ерудованого фахівця з фінансів і кредиту. Освітньо-професійні програми підготовки фінансистів відповідають державним стандартам вищої освіти України, а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Навчання проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. Майбутні фахівці мають можливість працювати у комп'ютерних класах, які обладнано сучасними засобами обчислювальної і організаційної техніки. Ділові ігри, тематичні конкурси та турніри, участь у наукових форумах за межами Академії сприяють зміцненню професійних знань студентів. Кращі студенти займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з фінансів, грошового обігу та кредиту, математики, іноземної мови та інших фахових і гуманітарних дисциплін.

Факультет об’єднує кафедри фінансів, фундаментальних економічних дисциплін, сучасних іноземних мов. Кафедри факультету сформовано з високоосвічених фахівців-фінансистів, які мають вагомий практичний, науковий та педагогічний досвід роботи. Крім викладацької роботи професори і викладачі факультету займаються науковою роботою. Всі викладачі кафедр постійно підвищують свій професійний рівень, беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, публікують монографії, навчальні посібники та статті в наукових фахових виданнях. Вони входять до складу спеціалізованих вчених рад по зихисту дисертацій, співпрацюють з науковими установами та органами державної влади.
Важлива роль у формуванні майбутніх фахівців належить практичній підготовці студентів. Базами для проведення практик є підприємства, установи, організації різних форм власності, банки, страхові та інвестиційні компанії, кредитні спілки, Міністерство фінансів України, Державний комітет статистики України, Державна податкова адміністрація, Державне казначейство, ГоловКРУ, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг тощо. Практична підготовка студентів факультету відповідно до навчальних планів передбачається протягом всього періоду навчання, починаючи зі "Вступу до фаху", "Комп'ютерного практикуму” до переддипломної виробничої практики. За кожним видом практиктичної підготовки студентів на кафедрах існує методичне забезпечення навчально-виробничої та переддипломної практики.

Значна увага на факультеті приділяється науковій роботі: щорічно провадяться студентські наукові олімпіади, наукові конференції, переможці яких отримують можливість опублікувати свої праці в науковому збірнику Академії. Кращі студенти факультету беруть участь у національних та міжнародних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях. Найздібнішим студентам надається можливість навчання за кордоном, кращим випускникам — продовжити наукову роботу в аспірантурі, яка є основним джерелом поповнення педагогічних кадрів для кафедр факультету.

Хоча студентів факультету готують для діяльності у фінансовій сфері, ґрунтовна теоретична та практична підготовка дає їм змогу не тільки працювати в різних секторах народного господарства, а й посісти гідне місце у суспільстві. Свідченням цього є те, що випускники факультету гідно підтримують імідж Академії, використовуючи набуті знання в різних сферах: фінансових та банківських установах, органах державного управління, промисловості, сільському господарстві.
 • Сторінка:
 • 1
Час створення сторінки: 0.25 секунд