You need to upgrade your Flash Player

Студентське самоврядування

 

 

 

Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту  – це, передусім, навчально-виховний заклад, що сприяє духовному становленню особистості студента, створенню умов для самореалізації творчих сил у різних видах творчої діяльності, задоволення його потреб та інтересів.

На базі діяльності навчального закладу працює студентське самоврядування, яке відноситься до сфери молодіжного врядування у ВНЗ. Студентське самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, що спрямована на реалізацію функцій управління навчальним закладом, яка визначається директором БЦК ФОА НАСОА, функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвиткові особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Студентське самоврядування в БЦК ФОА НАСОА є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста в області фінансів та бухгалтерського обліку, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.

Органи студентського самоврядування у БЦК ФОА НАСОА діють відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Постанови Кабінету Міністрів України № 1074 від 05.09.1996 р. «Про затвердження положення про державний вищий заклад освіти» зі змінами та доповненнями, «Положенням про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2001 р. № 166, Статуту БЦК ФОА НАСОА та Статуту Студентської Ради БЦК ФОА НАСОА. Органи студентського самоврядування вирішують питання в межах своєї компетентності. Перелік таких питань узгоджується з адміністрацією БЦК ФОА НАСОА.

Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп, відділень, навчального закладу в цілому.

Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації.

Студентська рада є центральним органом студентського самоврядування, який об’єднує представників від усіх груп, а отже, від усіх курсів і спеціальностей, що навчаються в поточний період на стаціонарі.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори, на яких затверджується Статут, заслуховують звіти.